Direct contact? 030 636 5885

Aanpak bodemsanering

DSC07458
DSC07380
DSC07391
DSC07395
DSC07421
DSC07404
DSC07490
DSC07478
DSC07505
DSC07513
DSC07521
DSC07525
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Bij het bouwrijp maken van een stuk grond kan het voorkomen dat er verontreinigde grond aanwezig is. Soms merken we dat tijdens een klus zelf op, maar vaker worden we door een projectontwikkelaar of aannemer ingehuurd om de bodemsanering te verzorgen. Na onderzoek kan blijken dat de bodem schadelijke stoffen zoals minerale olie, asbest en/of zware metalen bevat. De conclusie is dan dat de vervuilde grond gesaneerd moet worden.

Bij een bodemsanering dienen de volgende stappen doorlopen te worden:

1. Voortraject:
a)       Onderzoek: Uitvoeren van onderzoek om de omvang en aard van de verontreiniging te bepalen. Dit kan worden gedaan door middel van bodem- en grondwatermonsters en analyse van de resultaten.
b)      Saneringsdoel bepalen: Bepalen van de gezondheids- en milieudoeleinden voor de bodem en welke concentraties van verontreinigingen in de bodem daarbij (wettelijk) aanvaardbaar zijn.
c)       Selectie van de saneringsstrategie: Keuze van de meest geschikte saneringsstrategie op basis van de resultaten van de evaluatie en de vastgestelde saneringsdoelen.
d)      Contact met bevoegd gezag: Indienen van een BUS-melding of saneringsplan bij het bevoegd gezag, aan de hand van de uitkomst van stappen a t/m c. De doorlooptijd van de procedure varieert van 5 weken tot 5 maanden bij complexe projecten.
Deze eerste vier stappen worden uitgevoerd door een milieukundig onderzoeksbureau. Indien gewenst kunnen wij dit ook verzorgen.

2. Uitvoering:
a)       Voorbereiding: Plannen en organiseren van het project, inclusief de inhuur van de nodige apparatuur en materialen, en de inzet van deskundig personeel. Dit wordt vastgelegd in het uitvoeringsplan.
b)      Veiligheid: Bepalen van de veiligheidsrisico’s en de benodigde veiligheidsmaatregelen door een gediplomeerd veiligheidskundige. Dit wordt ook vastgelegd in het uitvoeringsplan.
c)       Uitvoering: Uitvoeren van de gekozen saneringsstrategie volgens het uitvoeringsplan.
Deze stappen voeren wij in eigen beheer uit. Hiervoor beschikken wij over het verplichte BRL SIKB 7000 certificaat.

3. Afronding:
a)       Monitoring en beoordeling: Volgen van de vooruitgang en effectiviteit van de sanering door middel van regelmatige bodem- en grondwatermonsters en analyse.
b)       Afronding: Beëindiging van het project wanneer de saneringsdoelen zijn bereikt en de verontreinigingen zijn verwijderd tot aanvaardbare niveaus.
c)       Evaluatie: Indienen van een evaluatieverslag bij het bevoegd gezag. De sanering is pas formeel afgerond na goedkeuring van het bevoegd gezag.
Bij deze laatste drie stappen werken wij nauw samen met het milieukundig onderzoeksbureau. Het milieukundig onderzoeksbureau is hierin sturend.

Otte Infra is al jaren specialist op het gebied van machineverhuur en grondverzet. Om ons dienstenpakket uit te breiden zijn we ook gecertificeerd voor de BRL7000, protocollen 7001 en 7004. Dat betekent dat we zelfstandig bodemsaneringen kunnen uitvoeren. Met overdruk uitgerust materieel en onze ervaren medewerkers zijn wij al jaren actief in de wereld van de verontreinigde grond. Door dit te combineren met onze Grondbank aan de Defensieweg te Odijk en ons netwerk van acceptanten en grondhandelaren, kunnen wij u efficiënte en economisch verantwoorde oplossingen bieden.

Heeft u met verontreinigde grond te maken? Neem contact op met Marcel Reijersen van Buuren via telefoon 030-6365885, WhatsApp of onderstaand formulier.. We denken graag met u mee.