Direct contact? 030 636 5885

Aanpak grondsanering

DSC07458
DSC07380
DSC07391
DSC07395
DSC07421
DSC07404
DSC07490
DSC07478
DSC07505
DSC07513
DSC07521
DSC07525
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Bij het bouwrijp maken van een stuk grond kan het voorkomen dat er verontreinigde grond aanwezig is. Soms merken we dat tijdens een klus zelf op, maar vaker worden we door een projectontwikkelaar of aannemer ingehuurd om de bodem sanering te verzorgen. Na onderzoek kan blijken dat de bodem schadelijke stoffen zoals minerale olie, asbest en/of zware metalen bevat. De conclusie is dan dat de vervuilde grond gesaneerd moet worden.

Bij een bodemsanering dienen de volgende stappen doorlopen te worden:

1. Voortraject:
a)       Onderzoek: Uitvoeren van onderzoek om de omvang en aard van de verontreiniging te bepalen. Dit kan worden gedaan door middel van bodem- en grondwatermonsters en analyse van de resultaten.
b)      Saneringsdoel bepalen: Bepalen van de gezondheids- en milieudoeleinden voor de bodem en welke concentraties van verontreinigingen in de bodem daarbij (wettelijk) aanvaardbaar zijn.
c)       Selectie van de saneringsstrategie: Keuze van de meest geschikte saneringsstrategie op basis van de resultaten van de evaluatie en de vastgestelde saneringsdoelen.
d)      Contact met bevoegd gezag: Indienen van een BUS-melding of saneringsplan bij het bevoegd gezag, aan de hand van de uitkomst van stappen a t/m c. De doorlooptijd van de procedure varieert van 5 weken tot 5 maanden bij complexe projecten.
Deze eerste vier stappen worden uitgevoerd door een milieukundig onderzoeksbureau. Indien gewenst kunnen wij dit ook verzorgen.

2. Uitvoering:
a)       Voorbereiding: Plannen en organiseren van het project, inclusief de inhuur van de nodige apparatuur en materialen, en de inzet van deskundig personeel. Dit wordt vastgelegd in het uitvoeringsplan.
b)      Veiligheid: Bepalen van de veiligheidsrisico’s en de benodigde veiligheidsmaatregelen door een gediplomeerd veiligheidskundige. Dit wordt ook vastgelegd in het uitvoeringsplan.
c)       Uitvoering: Uitvoeren van de gekozen saneringsstrategie volgens het uitvoeringsplan.
Deze stappen voeren wij in eigen beheer uit. Hiervoor beschikken wij over het verplichte BRL SIKB 7000 certificaat.

3. Afronding:
a)       Monitoring en beoordeling: Volgen van de vooruitgang en effectiviteit van de sanering door middel van regelmatige bodem- en grondwatermonsters en analyse.
b)       Afronding: Beëindiging van het project wanneer de saneringsdoelen zijn bereikt en de verontreinigingen zijn verwijderd tot aanvaardbare niveaus.
c)       Evaluatie: Indienen van een evaluatieverslag bij het bevoegd gezag. De sanering is pas formeel afgerond na goedkeuring van het bevoegd gezag.
Bij deze laatste drie stappen werken wij nauw samen met het milieukundig onderzoeksbureau. Het milieukundig onderzoeksbureau is hierin sturend.

Otte Infra is al jaren specialist op het gebied van machineverhuur en grondverzet. Om ons dienstenpakket uit te breiden zijn we ook gecertificeerd voor de BRL7000, protocollen 7001 en 7004. Dat betekent dat we zelfstandig bodemsaneringen kunnen uitvoeren. Met overdruk uitgerust materieel en onze ervaren medewerkers zijn wij al jaren actief in de wereld van de verontreinigde grond. Door dit te combineren met onze Grondbank aan de Defensieweg te Odijk en ons netwerk van acceptanten en grondhandelaren, kunnen wij u efficiënte en economisch verantwoorde oplossingen bieden.

Heeft u met verontreinigde grond te maken? Neem contact op met Marcel Reijersen van Buuren. We denken graag met u mee.

Veel gestelde vragen

Bij verontreinigingen ontstaan vóór 1-1-1987 (zogenaamde historische verontreinigingen) is de huidige eigenaar van het perceel wettelijk verantwoordelijk. Bij verontreinigingen ontstaan vanaf 1-1-1987 geldt de zorgplicht, en is de veroorzaker verantwoordelijk.

Wanneer er werkzaamheden uitgevoerd moeten worden in verontreinigde grond, dan is saneren verplicht. Wanneer er een nieuwe verontreiniging ontstaat, bijvoorbeeld door lekkage van schadelijke stoffen, dan is de veroorzaker verplicht dit direct te saneren.

Het hangt van diverse factoren af hoeveel het saneren van uw grond kost. Denk aan de diepte van de verontreiniging en welke stoffen er gevonden zijn. Als u aangeeft wat uw situatie is, kunnen wij een indicatie geven.

In sommige gemeenten is er subsidie mogelijk op het saneren van de bodem, bijvoorbeeld in de gemeente Amsterdam.

Nee, dit moet uitgevoerd worden door een hiervoor gecertificeerde aannemer, en in de meeste gevallen onder toezicht van een milieukundig adviesbureau. U kunt wel zelf de melding doen bij de omgevingsdienst, maar de uitvoering is aan allerlei regels verbonden. En niet in de laatste plaats is uw gezondheid en die van anderen ermee gemoeid.

U weet of u met vervuilde grond te maken heeft als u een bodemonderzoek heeft laten doen, bijvoorbeeld ten behoeve van een bouwvergunning of bij aan- of verkoop van een perceel. Twijfelt u over de kwaliteit van de grond, dan denken we graag vrijblijvend met u mee.