Bij verontreinigingen ontstaan vóór 1-1-1987 (zogenaamde historische verontreinigingen) is de huidige eigenaar van het perceel wettelijk verantwoordelijk. Bij verontreinigingen ontstaan vanaf 1-1-1987 geldt de zorgplicht, en is de veroorzaker verantwoordelijk.

Wanneer er werkzaamheden uitgevoerd moeten worden in verontreinigde grond, dan is saneren verplicht. Wanneer er een nieuwe verontreiniging ontstaat, bijvoorbeeld door lekkage van schadelijke stoffen, dan is de veroorzaker verplicht dit direct te saneren.

Het hangt van diverse factoren af hoeveel het saneren van uw grond kost. Denk aan de diepte van de verontreiniging en welke stoffen er gevonden zijn. Als u aangeeft wat uw situatie is, kunnen wij een indicatie geven.

In sommige gemeenten is er subsidie mogelijk op het saneren van de bodem, bijvoorbeeld in de gemeente Amsterdam.

Nee, dit moet uitgevoerd worden door een hiervoor gecertificeerde aannemer, en in de meeste gevallen onder toezicht van een milieukundig adviesbureau. U kunt wel zelf de melding doen bij de omgevingsdienst, maar de uitvoering is aan allerlei regels verbonden. En niet in de laatste plaats is uw gezondheid en die van anderen ermee gemoeid.

U weet of u met vervuilde grond te maken heeft als u een bodemonderzoek heeft laten doen, bijvoorbeeld ten behoeve van een bouwvergunning of bij aan- of verkoop van een perceel. Twijfelt u over de kwaliteit van de grond, dan denken we graag vrijblijvend met u mee.