Grondbank Bunnik

Voor al uw partijen grond

Grondbank Bunnik is de oplossing in regio Midden-Nederland voor (kleine) partijen vrijgekomen grond. Partijen grond worden ingenomen, opgeslagen en gekeurd volgens het Besluit bodemkwaliteit en de BRL 9335. Ook kunt u terecht voor de inname van zand, groenafval, puin. Wanneer nodig wordt de grond op de grondbank gezeefd, wat garantie geeft voor hergebruik van de grond. Wij garanderen u persoonlijk contact met heldere communicatie door de korte lijnen binnen ons bedrijf.

Inname

Grondbank Bunnik accepteert ongekeurde partijen grond, eventueel ook partijen met spoed. Tijdelijke op- en overslag van partijen grond en zand is ook mogelijk.

Ervaring en certificering

Het innemen en keuren van partijen grond op de grondbank gaat onder het certificaat van de BRL 9335. Met de BRL 9335 is het mogelijk om grond met verschillende herkomst te keuren volgens het Bbk; Besluit bodemkwaliteit. Deze Bbk streeft naar een balans tussen gezonde bodemkwaliteit voor mens en milieu. De bodemkwaliteit moet minimaal voldoen aan een vastgestelde basiskwaliteit. Deze kwaliteitsborging draagt bij aan een betere uitvoering van bodembeheer: de risico’s worden voor alle partijen kleiner. Onze certificering gecombineerd met onze ervaren en gekwalificeerde medewerkers garanderen u een goede eindbestemming van uw grondstoffen.

Bereikbaarheid

Grondbank Bunnik is als gronddepot goed bereikbaar voor de omliggende gemeenten Utrecht, Houten, Bunnik, Zeist, De Bilt, Amersfoort en Nieuwegein en uiteraard ook voor de overige omringende gemeenten.

Kortom; u bent welkom op Grondbank Bunnik voor:

• Inname van ongekeurde partijen grond
• Inname van kleine partijen grond
• Inname van grond met bijmenging zoals puin en wortels
• Inname van zand
• Inname van groenafval
• Inname van puin
• Tijdelijke op- en overslag van partijen grond en zand
• (Retour)levering van hoogwaardige materialen als grond, zand en menggranulaat

Voor vragen kunt u mailen naar info@otteinfra.nl of contact opnemen met Arnand Drieenhuizen via 06 57525785

Opdrachtgevers waar we graag voor werken

Peek
Siers
Heijmans
Gemeente Utrecht
GMB
Kruiswijk
VMV
Mourik
Stedin
Hooijer
Abbing