Direct contact? 030 636 5885

Terug naar overzicht

Bodemsanering Jagerskade in Utrecht

In juni 2022 hebben wij in opdracht van Quint & Van Ginkel een bodemsanering uitgevoerd aan de Jagerskade in Utrecht. Ten behoeve van het plaatsen van een nieuwe trafokast en het omleggen van de ondergrondse kabels, hebben wij een bouwput en kabelsleuf gegraven. Omdat op deze locatie de bodem verontreinigd is met zware metalen, moest dit onder saneringscondities uitgevoerd worden. De vervuilde grond is afgevoerd naar een erkende verwerkingslocatie en de vervuiling op de bodem van de ontgraving is afgedekt met scheidingsdoek en schoon zand. Op deze manier konden de medewerkers van Quint & Van Ginkel schoon en veilig de trafokast plaatsen en de kabels aanleggen.

Dit project is uitgevoerd onder het BRL7000 certificaat van Quint & Van Ginkel, onder begeleiding van de KVP’er van Quint & Van Ginkel. Otte Infra heeft de uitvoering, grondafvoer en DLP begeleiding verzorgd. Otte Infra beschikt over een eigen BRL7000 certificaat, maar in overleg kunnen wij ook zoals bij dit project de werkzaamheden onder het certificaat van de klant uitvoeren.