Grondsanering: Hoe weet je of je grond vervuild is?

Er zijn verschillende manieren om te achterhalen of je grond vervuild is. Een eerste stap kan zijn om Bodemloket.nl te raadplegen. Dit is een website van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat waar je informatie kunt vinden over bodemonderzoeken die in Nederland zijn uitgevoerd. Als je grondgebied in de buurt ligt van een locatie waar ooit een bedrijf of fabriek heeft gestaan, is er een kans dat de grond vervuild is.

Een andere manier om te achterhalen of je grond vervuild is, is door zelf een bodemonderzoek te laten uitvoeren. Dit kan door een gecertificeerd bedrijf worden gedaan, bijvoorbeeld door Otte Infra. Bij een bodemonderzoek worden monsters genomen van de grond en deze worden vervolgens in een laboratorium onderzocht op de aanwezigheid van vervuilende stoffen.

De meest voorkomende vervuilende stoffen in de bodem zijn:

 • Zware metalen, zoals lood, cadmium en kwik
 • Organische verontreinigende stoffen, zoals PAK’s, PCB’s en dioxines
 • Bestrijdingsmiddelen
Grondsanering - Hoe Werkt Dat

Grondsanering: Hoe Werkt Dat?

Stappen om vervuilde grond te saneren

De manier waarop vervuilde grond gesaneerd wordt, hangt af van de aard en mate van de vervuiling. Er zijn verschillende technieken die kunnen worden gebruikt, waaronder:

Verwijdering: De vervuilde grond wordt verwijderd en afgevoerd naar een speciale afvalverwerkingslocatie.

In situ-remediëring: De vervuiling wordt ter plaatse aangepakt zonder dat de grond hoeft te worden verwijderd. Er zijn verschillende in situ-remediëringstechnieken, zoals:

 • Bioremediëring: Bacteriën en andere organismen worden gebruikt om de vervuiling af te breken.
 • Chemische remediëring: Chemische stoffen worden gebruikt om de vervuiling te verwijderen of onschadelijk te maken.
 • Fysische remediëring: Fysieke technieken, zoals verdamping of thermische ontmanteling, worden gebruikt om de vervuiling te verwijderen of te verminderen.

De stappen die nodig zijn voor grondsanering, zijn als volgt:

 1. Planning: De eerste stap is om een plan te maken voor de sanering. Dit plan moet rekening houden met de aard en mate van de vervuiling, de locatie van de vervuilde grond en de beschikbare budgetten.
 2. Voorbereiding: De tweede stap is om de grond voor te bereiden op de sanering. Dit kan het verwijderen van vegetatie of het afgraven van de bovenste grondlaag omvatten.
 3. Sanering: De derde stap is de daadwerkelijke sanering. Deze stap kan verschillende weken of maanden duren, afhankelijk van de aard en mate van de vervuiling.
 4. Monitoring: De vierde stap is het monitoren van de sanering om te controleren of deze effectief is.
 5. Nazorg: De laatste stap is de nazorg. Deze stap omvat het controleren of de sanering effectief is gebleven en het herstel van de bodem.

De kosten van grondsanering kunnen variëren, afhankelijk van de aard en mate van de vervuiling, de locatie van de vervuilde grond en de gekozen saneringstechniek. Neem daarom vrijblijvend contact met ons op om uw situatie te bespreken.