Terug naar overzicht

Bodemsanering in Utrecht

In juni 2022 is in opdracht een bodemsanering uitgevoerd aan de Jagerskade in Utrecht. Ten behoeve van het plaatsen van een nieuwe trafokast en het omleggen van de ondergrondse kabels, werd een bouwput en kabelsleuf gegraven. Omdat op deze locatie de bodem verontreinigd is met zware metalen, moest dit onder saneringscondities uitgevoerd worden. De vervuilde grond is afgevoerd naar een erkende verwerkingslocatie. De vervuiling op de bodem van de ontgraving is afgedekt met scheidingsdoek en schoon zand. Op deze manier kon de trafokast schoon en veilig geplaatst worden en de kabels aangelegd worden.

Dit project is uitgevoerd onder het BRL7000 certificaat van, en met KVP’er van de opdrachtgever. Otte Infra heeft de uitvoering, grondafvoer en DLP begeleiding verzorgd. Otte Infra beschikt over een eigen BRL7000 certificaat, maar in overleg kunnen wij ook zoals bij dit project de werkzaamheden onder het certificaat van de klant uitvoeren. Bij dit project werd tevens gebruik gemaakt van een eigen deco-unit, ook door u te huren.